להצטרפות ולבירורים: 03-5236289
הטבות לחברי הארגון
הטבות יחודיות לחברי הארגון
הארגון מציע לחבריו מגוון רחב של הטבות והסדרים - הנחות בדלק, כרטיסי אשראי, ביטוחים, מנויים לעיתונים, ספרות מקצועית, הצגות מובחרות ועוד.
חדשות ועדכונים
    
חיפוש חברים ואיגודים בארגון
פעילויות בארגון
ועדת משרדים צעירים/ חדשים בארגון
סיכום פגישה מיום 13.5.08 בנושא עידוד הצטרפות וקידום משרדי מהנדסים ואדריכלים צעירים השתתפו: אדריכלית עדנה מור, מהנדס דורון חופשי, מהנדס מיכאל הלמן, עו"ד ליאור בר-און – מנכ"ל ארגון
שעות עבודה - החשב הכללי
הריני להביא לידיעתכם כי בהמשך לעדכונים שהועברו לעיונכם בנושא פעילותו הרבה והמאומצת של הארגון להעלאת ערכי ש"ע חשכ"ל (דפי עדכון - 1018, 1027 ו-1092) ובכפוף לעבודה מקיפה שנערכה במהלך החודשים האחרונים בארגון (ע"י צוות כלכלנים של חב' פריסייס), התקיימה ביום 18.10.2010 במשרד האוצר בי-ם, ישיבת עבודה משותפת בנושא – עם סגן בכיר לחשכ"ל, מר דן ג'ונה.
פעילות פנקס בוררים מומחים ומגשרים
במסגרת פעילותה היזומה של ועדת בוררים, מומחים ומגשרים בארגון הוחלט על מהלך של רענון הפנקס והגדלת מספר החברים הפעילים בו.
חדשות פידיק
ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל חבר בפידיק,ארגון בינלאומי שמרכזו בז'נבה, שווייץ ,משנת 2004. בשנה זו ביקרו בארץ נשיא ומנכ"ל פידיק העולמי.
שת"פ עם אגף בינוי משרד הביטחון
במסגרת שת"פ הפורה הקיים בין נציגי הארגון לנציגי אגף הבינוי במשהב"ט התקיימה ביום 3.7.11 ישיבת עבודה שוטפת, במסגרתה הועלו מס' נושאים חשובים (ראו מטה) ובעקבותיה הוחלט על המשך קידומם של אלו, בכפוף להנחות העבודה שהועלו במהלך הדיון.
שת"פ עם משרד הבינוי והשיכון החדש
במהלך שלוש השנים האחרונות פעל הארגון במרץ רב (בליווי כלכלנים מחב' פריסייס) מול נציגי משהב"ש, לגיבוש תעריף משהב"ש החדש – תהליך 8 מבנים. בתהליך ההתדיינויות המקצועיות מטעם הארגון בנושא, לקחו חלק נציגי המקצועות השונים ובראשם אדר' איל איצקין. מטעם משהב"ש הובילה את התהליך אדר' ליאורה זיידמן, מנהלת מינהל תכנון והנדסה וצוותה המקצועי.