חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - קורס בנושא 'הפרקטיקה של הרישוי- בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה'