ועדות הארגון

ועדות קבועות - פנימיות


חברי ועדת בוררים, מגשרים ומומחים:


חברי ועדת ביקורת: 


ועדות קבועות -חיצוניות


נציגי הארגון בוועדות משרד הביטחון (נכון לחודש 3.24)


נציגי הארגון במינהל התכנון (נכון לחודש 3.24)

 

נציג הארגון ב-FIDIC (נכון לחודש 3.24)