ועדות הארגון

ועדות קבועות


חברי ועדת בוררים, מגשרים ומומחים:


חברי ועדת ביקורת: 


ועדה אד-הוק 


ועדת הכנס הארצי ה-11 של הארגון לשנת 2022