לשכת שירות לחברי הארגון

חברים יקרים, 

לארגון הסדרים עם נותני שירות בנושאים הרלוונטים לחברים כגון: ייעוץ משפטי, ייעוץ כלכלי- פיננסי, ייעוץ בשימוש בתעריפים ממשלתיים, ייעוץ וניהול ישוב סכסוכים, שירותי גניזה, שירות אבחון והשמת עובדים, שירותי חשבונאות ויעוץ מס, ביטוח נסיעות לחו"ל בתנאים מועדפים, הסדרים בלעדיים עם חברות האשראי המובילות בארץ, הסדר לרכישת ספרות מקצועית, הסדרים בתחומי תרבות ופנאי, הסדרי מינויים לעיתונות כלכלית והסדרים והטבות עם בנקים מובילים במשק.

לאור צירופם של חברים חדשים רבים לארגון במהלך השנים האחרונות ,מפורטים בזה באמצעות קישורים מקוונים פרטים רלוונטיים לשירותים נבחרים.
ראוי כי יובהר ויודגש שהארגון אינו גובה כל עמלה מנותן שירות כלשהו.

הנני תקווה כי חברי הארגון ישכילו להשתמש בשירותים אותם אנו מעמידים עבורם.

לתשומת ליבכם, ההתקשרות עם נותנים השירותים ראוי שתיעשה לאחר בדיקה ובחינה מראש של מהות ההסדר המוצע, מרכיביו וכדאיותו ובמידת הצורך גם  אל מול המתחרים הרלוונטיים (ע"י החבר המעוניין בשירות המוצע ע"י נותני השירותים).


מימוש ההטבות לחברי ארגון בלבד, אשר חברותם בתוקף במועד הניצול


בברכה,
עו''ד ליאור בר-און (ת. ניהולי)
מנכ"ל הארגון 


יעוץ משפטי יעוץ כלכלי פיננסי יעוץ בשימוש בתעריפים ממשלתיים ייעוץ חיצוני בנושא  פיתוח ההון האנושי יעוץ וניהול יישוב סכסוכים שרותי אבחון והשמת עובדים שרותי אבחון והשמת עובדים