תעריפים ממשלתיים, תנאי התקשרות ומאגרים בגופים ציבוריים

תעריפים ממשלתיים ותנאי התקשרות

ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל הגדיר כאחת ממטרותיו, עוד מיום היווסדו, לפעול למען חבריו לשיפור תנאי ההתקשרות שלהם מול מזמיני העבודות הציבוריים במשק וכן בנגישות למאגרי המתכננים ומנה"פ אשר

ברשותם. פעולות אלו, מתבצעות (על פי חוק התחרות הכלכלית) לבקשת מזמיני העבודה וזאת במטרה לקיים בחינת תעריפים רלוונטית וכן תנאי התקשרות כאמור לאותה תקופה מבוקשת.
לעיון בפעילויות הארגון בתחום זה, לחץ/י כאן 


מאגרים ציבוריים

הארגון פועל בשוטף במסגרת תוכנית עבודה רב שנתית, בעדכון רשימת מאגרי המתכננים הציבוריים הקיימים במדינת ישראל (על פי מיטב היכרותו עימם) – לעיון ברשימה העדכנית באמצעות כניסה לאתר הארגוני המתואם, לחץ/י כאן.