מהנדסי בטיחות אש

אודות האיגוד

איגוד מהנדסי בטיחות אש נוסד במטרה לאגד את מהנדסי בטיחות אש העצמאיים בישראל ולפעול לטיפוח וקידום האינטרסים הכלכליים, העסקיים והמקצועיים שלהם.

יו"ר האיגוד: מהנדס ד"ר שמואל נתנאל

תחומי התמחות

  • בטיחות אש בתכנון מבנים חדשים ובשדרוג מבנים קיימים 
  • תכנון מערכי בטיחות נגד אש בכל סוגי המבנים (מסחר, מגורים, תעשייה וכו')
  • מערכי מילוט ודרכי יציאה
  • עמידות אש מבנית של הבניין 
  • מערכות גילוי וכיבוי אש
  • מערכות שחרור ושליטה בעשן
  • מערכי התראה וכריזה
  • מערכות אנרגיה חלופיות
  • בחינת סיכוני האש