לזכרם

מהנדס יעקב איילון ז"ל מהנדס שמעיה בן אברהם ז
 מהנדס גיורא גילינסקי ז"ל  אדריכל אמנון דורון ז"ל
 מהנדס יצחק וטניק ז"ל  מהנדס דן וינד ז"ל
 רביד יצחק יאן ז"ל  מהנדס חיים מרכז ז"ל
 מהנדס יהודה (יוליוס) קפלן ז"ל  מהנדס אורי שטרוק ז"ל
 מהנדס משה שנבל ז"ל  מהנדס שמעון ירון זל
 מהנדס יעקב שמעוני זל