אדריכלי נוף

אודות האיגוד

איגוד אדריכלי הנוף נוסד במטרה לאגד את אדריכלי הנוף העצמאיים בישראל ולפעול לטיפוח וקידום האינטרסים הכלכליים, העסקיים והמקצועיים שלהם.

יו"ר האיגוד: אדריכל שלמה זאבי

תחומי התמחות
  • תכנון ועיצוב שטחים פתוחים
  • יצירת איזון בין פיתוח הסביבה הבנויה לבין שימור הסביבה הטבעית
  • תכנון ועיצוב חללים פתוחים המרכיבים את הסביבה
  • תכנון פתרונות פיזיים, אסתטיים ומעשיים ל"מאבק" בין הצורך הפרקטי לסביבה החיצונית