אודות האיגוד

איגוד מהנדסי מים נוסד במטרה לאגד את מהנדסי המים העצמאיים בישראל ולפעול לטיפוח וקידום האינטרסים הכלכליים, העסקיים והמקצועיים שלהם.

יו"ר האיגוד: מהנדס יורם לבל

תחומי התמחות

 • מפעלי הספקת מים עירונית וכפרית
 • מערכות ביוב, ניקוז ותיעול עירוני
 • מערכות השקיה חקלאית
 • בריכות עפר ומאגרים
 • הסדרת נחלים ומפלים
 • מתקני טיפול במים
 • מתקני טיהור שפכים
 • מערכות סילוק והשבחת שפכים תשתיים
 • הידרולוגיה
 • פיתוח מקורות מים
 • סקרי השפעה על איכות הסביבה