החל תהליך גביית דמי החבר לשנת הפעילות 2024 – הודעה חשובה!