החל תהליך גביית דמי החבר לשנת הפעילות 2023 – הודעה חשובה!