אדריכלים ומתכנני ערים

לאור הביקוש הרב - הזמנה להרצאות נוספות בנושא תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה אשר תתקיימנה ביום 2.12.15


חברים יקרים,

בתחילת שנת 2016 ייכנס לתוקף הליך הרישוי החדש מכוח תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.
לאור הביקוש הרב ובהמשך להצלחתם הרבה של ההרצאות הקודמות שהתקיימו בנושא בחודש מאי 15, חברי איגוד אדריכלים ומתכנני ערים בארגון מוזמנים בזאת פעם נוספת, להרצאות מקצועיות מפי שניים מעורכי הדין המובילים בארץ בתחום דיני המקרקעין, דיני התכנון והבנייה ובנבכי הרשויות המקומיות: 
עו"ד מיכה גדרון | גדרון, גלקין-גולן, עורכי דין 
עו"ד אילנה בראף שניר | הררי, טויסטר ושות' עורכי דין

ההרצאות תתקיימנה ביום ד' 2.12.15 בין השעות 17:00-20:00 
בבית המהנדס והאדריכל, קומה 2, דיזנגוף 200 ת"א

** לעיון בסדר ההרצאות ובמסגרת הזמנים שהוקצו עבורן - ראו קישור מטה
** לתשומת ליבכם - תינתן עדיפות לבעלי משרדים שטרם השתתפו בהרצאה זו במפגש מחודש מאי 15


תכני ההרצאות:

ההרצאות תעסוקנה, בין היתר, בתכליתו של תיקון 101 ובשינויים שיחולו בוועדות המקומיות.

בהרצאות תבוצע סקירת סוגי הוועדות המקומיות והסמכויות שהקנה להן החוק, הסמכויות, כלי הפיקוח והבקרה על פעולות הוועדות המקומיות ותמורות נוספות בהתייחס ליתרונות ולחסרונות התיקון.
במקביל ייבחן השינוי המהותי והיסודי באופן הגשת וקבלת היתרי הבנייה.
בהרצאות יסקר מכלול המושגים החדשים, אשר יהפכו לחלק מהליך הרישוי, את עקרונות מסלולי הרישוי השונים ואת אופן הגשת הבקשות להיתרי הבנייה בדרך המקוונת.

** ההשתתפות בהרצאות תתאפשר לחברי ארגון בלבד, אשר הסדירו את תשלום דמי החבר לארגון לשנת 2015** 


בברכה,
אדר' עדנה מור, יו"ר איגוד אדריכלים ומתכנני ערים בארגון