שמחנו לראותכם! הכנס הארצי ה-11 של ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים

שמחנו לראותכם! הכנס הארצי ה-11 של ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים
קישור למיצג הפתיחהקישור לגלריית התמונותלסרטון הכנס