אז מה עשינו עבורכם במהלך השנה החולפת? חוברת פעילות והישגים למחצית השנים 2022/23