אסור להחמיץ..... לא תתקיים הרצאה נוספת - היערכות לסוף שנת מס 2023 ותחילת שנת מס 2024

נערכנו עבורכם בשיתוף לשכת יועצי המס היערכות לסוף שנת מס 2023 ותחילת שנת מס 2024