הרצאת המשך והשלמה ייעודית (webinar) בנושא: "התוכנית הכלכלית ומתווה הפיצויים לבעלי עסקים בתקופת המלחמה" (20.11.2023)