עדכון פידיק לחודש 11.23 - סיכום פעילויות, יוזמות ואירועים של FIDIC