עדכון המשך לפעילויות פידיק 11.23 - FIDIC events roundup - engaging conferences, prestigious awards and insightful webinars