עדכון מדדי חודש אוקטובר 2023 (פורסמו ביום 15.11.2023)

עדכון מדדי חודש אוקטובר 2023 (פורסמו ביום 15.11.2023)