ממשיכים לבחון עבורכם - עדכון בדבר צמצום תחולת מע"מ בשיעור אפס ובנוסף עדכון בדבר מערכת הרשאות לביצוע פעולות מקוונות מול רשות המיסים (3.24)