הודעת סיכום - סדנת GPT4 - מחזור שלישי (שלוחת פעילות הארגון בחיפה)

הודעת סיכום - סדנת GPT4 - מחזור שלישי (שלוחת פעילות הארגון בחיפה)
לצפייה בחומרי הקורס