ממשיכים לנצל את יתרונות מערך כרטיסי החבר החדשים - גם בשנת פעילות 2024