קידום תהליכים מול גופים ממשלתיים

הארגון מנהל דיאלוג שוטף עם גופים ממשלתיים שונים בנושאים הקשורים לענף ההנדסה והאדריכלות, ביניהם אופי ההתקשרות עם מתכננים ומנהלי פרויקטים, בחינת תעריפים וכיו"ב, וכמו כן טיפול בנושאים נקודתיים רבים.

מרוכז דלהלן לעיונכם ולידיעתכם, מקבץ מייצג של פעילות הארגון אל מול הגופים השונים.
מיותר לציין כי הארגון ממשיך בפעילותו השוטפת והנחרצת למען שמירה על האינטרסים של חברי הארגון.

בברכה עו"ד ליאור בר – און (ת. ניהולי), מנכ"ל