תקנות חובת המכרזים (התקשרויות עם מתכנן)

פעילותו הנחרצת של הארגון מזה מספר שנים בנושא, הניבה פירות והובילה לכך שוועדת "חוק, חוקה ומשפט" של הכנסת בישיבתה מיום 31.12.13, אישרה את הארכת תוקפה של תקנה 5א' , לתקנות חובת המכרזים, לצמיתות!

הפיכתה של התקנה לקבועה (בשונה מקיומה כהוראת שעה), תחזק את קידום העקרונות החשובים אשר בבסיסה, גם בתהליכים נוספים אותם מקדם הארגון  (דוגמת – החלת התקנה על רשויות מקומיות וכיו"ב).

להלן פירוט המהלכים והדיוורים השוטפים שהועברו במרוצת השנים בנושא (סע' 1) וכן עדכון בדבר החלת התקנה מול מזמיני עבודה ציבוריים נוספים (סע' 2-3):

  1. תיקון תקנה 5 בתקנות חוק חובת המכרזים – הישג לארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים
  2. החלת תקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים על רשויות מקומיות – קידום הצעת החוק הארגונית בנושא
  3. החלת תקנה 5א על מוסדות להשכלה גבוהה