פעילויות לקידום משרדים צעירים

במסגרת מאמציו של הארגון ליצירת תשתית אטרקטיבית לצורך השתלבותם של משרדים צעירים / חדשים, הוא מקיים בחינה תמידית ומעמיקה על מנת לגבש סל פעילויות והטבות שמטרתו לסייע ולהקל על בעלי המשרדים הצעירים.